• Numerická reprezentace
   • všechny nová média jsou založena na digitálním kódu (ať už při vzniku nebo převodu z analogového zdroje)
    • Neomediální dílo lze formálně matematicky popsat
    • Neomediální díla lze algoritmicky měnit, upravovat
     • Médium je programovatelné
   • digitalizace: vzorkování a kvantifikace
   • ne všechna stará média jsou spojitá: film, tónové fotografie, tisk
   • Jaký je důvod toho, že nová média jsou spojitá?
    • Lidský jazyk je též spojitý
     • Pokud je základní komunikační nástroj spojitý, je možné očekávat, že další prostředky komunikace budou také spojité
    • Vychází se z logiky Fordismu, Industriální dělby práce, standardizace, montážní linky, kde výroby byla rozdělena na jednotlivé úkony, které šlo dobře optimalizovat a případně nahradit pracovníky
   • Nová média ale předjímají spíše logiku post-industriální společnosti
    • Kde média jsou tvořena na objednávku
  • Modularita
   • Princip fraktálnosti média
    • Kombinací nejmenších diskrétních prvků se tvoří větší a větší celku, přesto lze vždy upravit prvky na jakékoli úrovni
    • Tato modularita se nachází v HTML, MS Word, atd.
    • V podstatě se jedná o princip, který ztělesňuje Objektivně orientované programování
  • Automatizace
   • Princip 1 a 2 umožňují, aby část tvůrčího procesu byla automatizována
   • Příkladem je automatické generování webových stránek na základě vstupu nebo dat o uživateli
   • Každá počítačová hra obsahuje AI, umělou inteligenci
   • není problém vytvořit novomediální dílo, ale najít jej.
    • Nalézt, znovuvyužít již existující média je snadnější, než je znovu tvořit
  • Variabilita
   • Tvar, vzhled neomediálního díla není fixní, může existovat potenciálně v někonečně verzích
   • Stará média šlo kopírovat, ale kopie byly identické = logika průmyslového věku
   • Nová média jsou variabilní, tekutá, proměnlivá
   • Nová média vycházejí vstříc logice post-industriální společnosti
    • Přístup právě včas, přístup na vyžádání, úprava nového média podle uživatele, atd.
   • média uložené v Databázích, které se samy stávají kulturní formou
   • Je možné oddělit obsah a rozhraní. Na základě stejných dat lze vytvořit několik různých rozhraní.
    • Nové média mohou využívat informace o uživateli a automaticky přizpůsobovat svůj vzhled, funkce
    • Novým médiem lze procházet pomocí strukturovaného MENU; Nové médium nemá často předem stanovené, jak jím uživatelm má procházet. Struktura nového média, respektive prezentované informace se odvíjí od kognitivního procesu uživatele
    • Hypermédia, hypertext, propojení médií
    • Pravidelné aktualizace média, i bez vědomí uživatele
   • Stupňovatelnost média: lze generovat různé verze, velikosti stejného média
    • Stupňovatelnost také říká, že médium se bude na různých úrovní lišit v počtu detailu
   • Velmi podobné, jak se tvoří detaily ve Virtuální realitě. Pokud není třeba příliš detailů, tak nejsou renderovány, a tím se zrychluje render, ale i šetří prostředky, atd.
   • Otevřená vs. uzavřená interaktivita
    • Otevřená interaktivita jako Wittgensteinova teorie podobnosti, později jako teorie prototypů
   • Z historické perspektivy ukazuje princip variability, jak je technologie provázána se změnou ve společnosti
    • logika starých médií odpovídala logice industriální masové společnosti
    • logika nových odpovídá post-industriální společnosti
     • upřednostňuje individualitu před konformitou
    • v post industriální společnosti si každá zkonstruuje svůj životní styl z palety možností
    • každý návštěvník webové stárnky dostává kustomizovatelnou verzi
     • Google adwords speciálně zaměřené na uživatele
     • FB reklamy podle zálib, atd
    • neomediální technologie jako utopie ideální společnosti složené z originálních jednotlivců
    • Volba představuje morální zodpovědnost za zobrazení světa (viz Grahame Weinbren)
  • Transkódování (Překódování)
   • na obecné úrovni se nová média rozpadají do dvou oddělených vrstev: kulturní a počítačové
    • povídka, kompozice, vs balíček, proces, třída, funkce
   • jelikož kulturní vrstva závisí na logice té počítačové, můžeme očekávat, že počítačová vrstva bude mít dopad na tu kulturní
   • nová média mohou vypadat jako ty tradiční, ale jedná se jen o povrchu; v hloubi jsou zcela jiná

Abychom mohli porozumět novým médiím, musíme se obrátit k počítačové vědě = Studium nových médií je tak studiem softwaru (software studies)